Títols per al govern d’embarcacions d’esbarjo Escola Náutica Centre de Navegants 640 583 630 Els títols de Patró de Navegació Bàsica, de Patró d’Esbarjo, Patró i Capità de iot, poden