Després d’un estiu intens navegant hem detectat moltes errades en el fondeig i volem donar 4 pistes per fer una bona maniobra i tenir una estada segura en el fondeig