Assessorament

Assessorament

Documentació oficial d'embarcacions i titulacions

Gestoria nàutica

Tràmits que podem realitzar per tu :

 • Compra-venda
 • Registre
 • Canvi de llista o de nom
 • Pagament de taxes
 • LEB
 • ITB (Inspecció Tècnica de Vaixells)
 • Certificat de Navegabilitat
 • Enroles de tripulació
 • Expedicions de llicències (titulacions esportives)
 • Tràmits de certificats professionals

Demana pressupost sense compromís.

Assegurances nàutiques

Pressupostos ajustats a les vostres necessitats

Aspectes a tenir en conta abans d’assegurar una embarcació d’esbarjo

Si estas pensant en contractar una bona assegurança que et cobreixi davant de qualsevol eventualitat que pugui sorgir, no només l’embarcació, si no també els ocupants, és important que tinguis en conta certs aspectes.

Més que el preu, el què haurem de tenir en conta son les cobertures que ens ofereix cada companyia i, en cas d’igualtat, fixar-nos en els imports que ens demanen una o altre empresa asseguradora.

És important saber que les cobertures que ens ofereix una companyia asseguradora depenen en part de: 

 • la zona en la que naveguem amb la nostra embarcació
 • l’ us que en donem
 • l’antiguitat de l’embarcació.

Abans d’assegurar una embarcació d’esbarjo és important tenir al dia la documentació.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria únicament ens cobreix una part, i no ens eximeix de fer front als danys a tercers que podem ocasionar.

Abans de contractar una pòlissa, tingues en conta tres elements fonamentals que ha d’incloure: Defensa de l’assegurat, reclamació de danys i assistència marítima.

Som agents d’una de les millors opcions en assegurances d’embarcacions d’esbarjo particulars i comercials.

Demana pressupost sense compromís.