Navegació

Navega amb nosaltres
Navegació

Segueix navegant

Navegació amb o sense instructor

Si vols seguir navegant, disfrutar i no perdre coneixements, tens varies opcions: seguir navegant amb instructor per aprendre en diferents situacions i condicions de navegació, corretgir els errors més habituals o senzillament navegar que, al cap i a la fi, és el què us dona coneixements i experiència. O be, anar llogant sense patró si ja teniu titulació i experiència suficient.

Clica l’opció que més t’agradi:

  • Abonament “Fent Milles” : per els que ja teniu una mica d’experiència i/o titulació nàutica a vela i a motor, però voleu anar sortint al llarg de l’any sense que us suposi un cost molt elevat.  Us permetrà navegar en qualsevol activitat de Centre de Navegants a més bon preu.
  • Llogar una de les nostres embarcacions amb instructor : per navegants que venen en grup,amb o sense títol, i amb ganes de seguir aprenent, però de la mà d’un instructor.

Si vols organitzar un dia, cap de setmana o setmana complerta amb amics o familiars, visita la nostra secció de Rutes Suggerides. Pots fer-ho amb instructor o posar el teu títol. Les nostres embarcacions són al Port de Badalona.