Cursos STCW per a professionals – Curs de Formació Bàsica en Seguretat

Curs de Formació Bàsica en Seguretat (STCW) en el Port de Badalona, Barcelona

Els cursos en seguretat STWC estan dirigits a l’obtenció dels certificats necessaris per a treballar a bord de les embarcacions i bucs de manera professional.
Aquests certificats professionals per treballar a bord estan regulats per un conveni internacional anomenat STCW (Standards for Training Certificates and Watchkeeping).

Curs complet de Formació Bàsica en Seguretat (STCW)

El Certificat  de Formació Bàsica en Seguretat (STCW) és necessari per exercir funcions professionals marítimes en vaixells civils, així com pel personal que tinguin assignades tasques de seguretat o prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions dels vaixells.

Durada del curs: 45 hores de teoria + 25 hores de pràctica.

Requisits :

 • Omplir la fitxa d’inscripció
 • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport
 • Assistència obligatòria
 • Aprovar un examen tipus test

Temari del curs de Formació Bàsica en Seguretat (STCW)

 • Mòdul 1. Supervivència al mar en cas d’abandonament del vaixell (ref. OMI A-VI/ 1-1)
  • UD1 – Mitjans i principis de la supervivència al mar. actuacions i perills en cas d’emergència
  • UD2 – Utilització de l’equip personal de su- pervivència utilització del rai salvavides i el seu equip de supervivència
 • Mòdul 2. Prevenció i lluita contraincendis (referència omi a-vi /1-2)
  • UD1- Mètodes i procediments de prevenció i lluita contraincendis
   1. Elements del foc i de l’explosió
   2. Tipus i fonts d’ignició
   3. Materials inflamables i riscos que es produeixi i propagui un incendi
   4. Localització dels dispositius contraincendis i les vies d’evacuació en cas d’emergència
   5. Classificació dels incendis i dels agents extintors que poden utilitzarse
   6. Equipament de lluita contraincendis i la seva ubicació a bord
   7. Detecció del foc i del fum
   8. Sistemes automàtics d’alarma
   9. Mesures que han d’adoptar-se a bord
   10. Necessitat de vigilància constant
   11. Organització de lluita contraincendis
   12. Instrucció en: utilització de l’equip, instal·lacions fixes i protecció personal
   13. Instrucció en: mètodes, agents i procediments en lluita contraincendis
   14. Equipament respiratori per a la lluita contraincendis i operacions de rescat
  • UD2 – Extinció d’incendis a bord. Simulació de l’extinció de petits incendis mitjançant la utilització de diferents agents extintors
   1. Manera d’utilitzar els diferents extintors portàtils
   2. Manera d’utilitzar l’aparell respiratori autònom
 • Mòdul 3. Adopció de normes mínimes de competència en primers auxilis (referència omi a-vi /1-3)
  • UD1- Procediments de primers auxilis
  • UD2 – Prestació de primers auxilis a bord
 • Mòdul 4. Seguretat en el treball i respons-abilitat socials (ref. OMI A-VI/1-4)
  • UD1 – Emergències a bord. Protecció del medi marí. Salvament i socors. Prevenció de riscos laborals

Altres cursos i pràctiques

Coneix altres opcions de titulacions