Competició

Competició: equips d'entrenament i participació en regates
Competició

Segueix navegant per perfeccionar la teva tècnica

Si ja tens experiència però vols seguir navegant en diferents condicions per millorar la teva tècnica, perfeccionar certs aspectes de la navegació i disfrutar de l’emoció de participar en regates i en equip, téns varies fórmules a dins de la competició de la vela de creuer amb preus i descomptes en artícles tècnics de la nostra botiga.

Navega, perfecciona i competeix en una veritable tripulació!